۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

وحشت ر‍ژيم از محوبيت روز افزون رهبر انقلاب و انتفاضه بلوچستان


به گزارش آژانس خبري تفتان در حالي كه دستگيري رهبر مقاومت و انتفاضه بلوچستان تاثير انقلابي خود را بر جاي گذاشته است و بر عكس پيش بيني رژيم موجب رشد بيداري و همچنين پيوستن بيشتر جوانان به مقاومت شده است رژيم و سردمداران جنايت كار از محبوبيت روز افزون رهبر مقاومت وحشت كرده اند و نمي دانند الان در برابر هزاران عبدالمالك ديگر چه كار كنند.
گزارشها حاكي است كه رژيم مخبران و جاسوسان محلي خود را به وزارت اطلاعات طلبيده و در مورد اوضاع فعلي با آنان مشورت كرده است كه همه مخبران اعتراف كرده اند كه وضعيت بلوچستان پس از دستگير رهبر مقاومت بحراني تر شده است و رهبر مقاومت و انتفاضه امير عبدالمالك تبديل به اسطوره اي غير قابل تصور براي مردم و جوانان بلوچ شده است و روز بروز بر محبوبيت وي افزوده مي شود كه اين امر موجبات نگراني وزارت اطلاعات و رژيم را فراهم آورده است و از مخبران و جاسوسان كمك خواسته است كه مخبران و جاسوسان هم گفته اند كاري از دست ما ساخته نيست و اگر ما اقدامي عليه رهبر انجام دهيم و يا سخني بر زبان بياوريم مي ترسيم بچه هاي خود ما ما را از بين ببرند
از سوئي گزارشها از بلوچستان حكايت از غم و ناراحتي مردم منطقه است و حتي زنان و دختران و كودكان روزه گرفته اند و براي رهبر مقاومت دعا مي كنند كه اين گزارشها موجب وحشت رژيم شده است و رژيم با همه تبليغات دروغينش عليه جنبش نتوانست از محبوبيت رهبر مقاومت بكاهد بلكه تبليغات رژيم برعكس عمل نمود و رهبر مقاومت محبوب تر شد و تبديل به نماد و اسطوراي از مقاومت و پايمردي گرديد و حتي جوانان بلوچ مي گويند هر تصويري و هر خبري عليه رهبر جنبش از صدا و سيما پخش مي شود به محبوبيت وي مي افزايد و جالب است كه رژيم راههاي بلوچستان را مسدود كرده است و جوانان را بازرسي بدني مي كنند از ترس اينكه شايد استشهادي باشند و يا بخواهند به سوي پايگاههاي جنبش بروند.

هیچ نظری موجود نیست: