۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

آثار شکنجه بر روی دست چپ رهبر جنبش

توضیح: عکس فوق که آقایان مدعی هستند بازداشتگاه امیر عبدالمالک ریگی رهبر جنبش مقاومت مردمی است، طي چند روز گذشته منتشر شده است در اين عكسها دست چپ امير بخوبي نمايانگر اعمال شكنجه بر ايشان هست.

فكرش را بكنيد دستي كه فقط تا مچ ظاهر باشد مردم آثار شكنجه را بر آن مشاهده ميكنند پس ديگر اعضاي بدن ايشان كه پوشيده هستند در چه وضعي هستند.

البته همه ميدانند كه ايشان در زير شكنجه هاي وحشيانه قرار دارند اين موضوع را صرفا براي قانع كردن آندسته از عزيزان كه نسبت به شكنجه ايشان ترديد دارند بيان نموديم.

يكي از اسراي آزاد شده جنبش(از نيروهاي رژيم) به نام "پيري"در مصاحبه با هفته نامه صبح زاهدان وابسته به عادل مزاري با وجود اينكه اين هفته نامه با طرح سوالاتي خواسته بود او را به نوعي وادار به اين كند كه او در مصاحبه اش از شكنجه شدن توسط نيروهاي جنبش سخن بگويد اما او گفته بود كه هرگز شكنجه نشده است.

اين خود نشانگر اين است كه اسراي در دست جنبش از هر گونه آزار و اذيتي مصون هستند.۲ نظر:

ناشناس گفت...

بخدا از آن وقتي كه اين تصوير و ديديم اشك توي جشمام جمع شده و بغض كلومو بسته و هيج جيزي نمي تونم بكم الا لعنت خدا و رسولانش بر تو اي خامنه اي ضحاك ف ب

ناشناس گفت...

cheghad shoma sade hastin ha, fekr kardin kesi daste in regim jenayatkar biyofte mibaran bet takht midan ya ghaza va nooshabe na baba in namarda tori shekanjat midan ke har kari az bachegi kardi ta hala mese bolbol begi