۱۳۸۸ اسفند ۱۱, سه‌شنبه

إطلاعیه‌ سازمان خه‌بات إنقلابی کردستان در رابطه‌ با ربودن (عبدالمالک ریگی)، رهبر "جنبش مقاومت مردمی ایران"

به‌ نام خداوند بخشنده‌ مهربان
مردم ستمدیده‌ کردستان!
ملتهای مظلوم ایران!
مبارزان راه‌ آزادی!
روز سه‌شنبه‌ چهارم اسفندماه‌ "حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات رژیم جمهوری به‌ اصطلاح اسلامی ایران با غرور تمام خبر دستگیری "عبدالمالک ریگی" رهبر تشکیلات "جنبش مقاومت مردمی ایران" (جندالله‌) را اعلام کرد، و بعنوان یک موفقیت بزرگ سربازان امام زمان! و جمهوری به‌ اصطلاح اسلامی از آن یاد کرد.
بدون شک مسئله‌ ملی و مذهبی مردم بلوچستان که‌ شباهت بسیاری با مسئله‌ کردستان دارد، مسئله‌ مشروع ملتی زیردست و مظلوم است. به‌همین خاطر مبارزه‌ در راه‌ این مسئله‌ ملی- مذهبی و فعالیت بخاطر به‌ دست آوردن حقوق از دست رفته‌ این ملت، مبارزه‌ برحقی است. "جنبش مقاومت مردمی ایران" که‌ (عبدالمالک ریگی) آن را رهبری میکرد، همیشه‌ خود را همچون یک سازمان سیاسی و مسلح با عقاید ملی و اسلامی تعریف میکرد که‌ برای آزادی ملت بلوچ و رهایی خاک بلوچستان مبارزه‌ میکرد، و اعلام کرده‌ است که‌ جنبش آنها عکس العملی بوده‌ علیه‌ ستم مضاعف مذهبی و ملی که‌ نظام دکتاتوری به‌ اصطلاح جمهوری اسلامی بر آن تحمیل کرده‌ است.
پر واضح است رژیم خمینی طی تاریخ سی ساله‌ خود عملا نشان داده‌ است که‌ نه‌ تنها اعتقادی به‌ آزادی و عدالت و حقوق ملتها ندارد، بلکه‌ روز به‌ روز حلقه‌ آزادیها را تنگتر کرده‌ و انواع جور و ستم بر ملتهای تحت سلطه‌ خود روا داشته،‌ و ضمن اشغال وطن و به‌یغمابردن ثروت ملی ملتها، از تعقیب و قلع و قمع و اسارت و شکنجه‌ و کشتن و اعدامشان، از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده، ‌و به‌ هیچکدام از معیارها و قیم آسمانی و زمینی ارجی ننهاده‌ و تنها میل فاشستی و آرزوی اشغالگرانه‌ خود را مقیاس قرار داده‌ است.
حرکت آزادیخواهانه‌ خلق بلوچ که‌ "جنبش مقاومت مردمی ایران" یکی از سازمانهای تشکیل دهنده‌ آن است، همچون حرکت رهایبخش کرد متناسب با شرایط، از شیوه‌های مختلف مبارزه‌ استفاده‌ کرده‌ و هر شیوه‌ای از مبارزه‌ که‌ در خدمت پیشبرد مسئله‌ آنها بوده‌ باشد و امکان دستیابی به‌ اهدافشان را فراهم کرده‌ باشد، مجاز دانسته‌اند. به‌ همین خاطر وقتی ظاهرا زمینه‌ گفتگو و راه‌ حل مسالمت آمیز بین آنها و رژیم فراهم میشود، علیرغم اینکه‌ جنبش مذکور میداند که‌ در ماهیت نظام جایی برای اعتراف به‌ حقوق مشروع خلق بلوچ وجود ندارد، لکن همچنان که‌ خودشان اعلام کرد‌ه‌اند، به‌ خاطر ارج نهادن به‌ رای افراد و جهاتی میانجیگر، جواب مثبت داده‌اند. اما وقتی معلوم میشود که‌ رژیم حتی یک قدم از سیاستهای سرکوبگرانه‌ خودش عقبنشینی نکرده‌، سازمان مزبور طی بیانیه‌ای این حقیقت را بر ملا می سازد و در یک اعلامیه‌ به‌ اطلاع مردم مستضعف زیر سلطه‌ رژیم میرساند که‌ عملیات مسلحانه‌ خود را از سر میگیرد.
"جنبش مقاومت مردمی ایران" طی بیانیه‌ای اعلام میدارد که‌ تیم جاسوسی رژیم طبق روال همیشه‌ای خودش، از فرصت موجود سوء استفاده‌ کرده‌ و با به‌ راه‌ انداختن توطئه‌ ننگین بین المللی برای دستگیر کردن رهبرشان برنامه‌ریزی کرده‌ و سرانجام صبح روز سه‌شنبه‌ برنامه‌ را عملی میسازند. به‌ این صورت رژیم بار دیگر روی حقیقی خود را برای مردم ایران و جهان آشکار کرد و نشان داد که‌ تنها یک راه‌ حل برای مسئله‌ ملتهای مستضعف ایران داشته‌ و دارد و آن این است که‌ ضمن ادامه‌ دادن به‌ سیاست سرکوب و ضد مردمی اش علیه‌ این ملتها، ازسیاست ترور و نفاق دستبردار نیست، همچنان که‌ درگذشته‌ از این راه‌ برای ضربه‌ زدن به‌ جنبش کردستان نیز استفاده‌ کرده‌ و به‌ عنوان تجربه‌ای موفقیت آمیز خود از آن نامبرده‌ است و بار دیگر ازاین طرفند سود برد.
بعد از این حادثه‌ سران نظام و دستگاههای تبلیغاتی رژیم غو‌غا برپا کردند تا به‌ خیال خام خودشان بتوانند بحرانهای بزرگ داخلی ایران را پرده‌پوش کنند و اذهان عمومی را منحرف بکنند و از این طریق قدرت وهمی خود را بزرگتر به‌ نمایش بگذارند تا ملتهای ناراضی و مردم به‌ پا خواسته‌ را وحشتزده‌ کنند، اما این همه‌ جار و جنجال و غوغا از سوی دیگر نشاندهنده‌ این حقیقت است که‌ رژیم در برابر بحرانهای داخلی خیلی ضعیف و ناتوان است.
بر عکس خواست و آرزوی سران رژیم دستگیری و ربودن (عبدالمالک ریگی) نه‌ تنها مبارزه‌ مردم بلوچ و سازمان تحت رهبری نامبرده‌ را تضعیف نخواهد کرد و امنیت و آرامش به‌ منطقه‌ باز نخواهد گشت، بلکه‌ باعث ادامه‌ مبارزه‌ و فعالیت بیشتر مردم بلوچستان و تشکیلات مذکور خواهد شد.
ما بعنوان سازمان خه‌بات انقلابی کردستان ضمن حمایت از مسئله‌ مشروع مردم بلوچستان و جنبش حقطلبانه‌اش، این توطئه‌ تروریستی رژیم جمهوری غیر اسلامی ایران را محکوم میکنیم و هر حکم و قراری در چهارچوب سیستم قضایی ناعادلانه‌ این نظام، علیه‌ این شخصیت و رفقا و همفکرانش صادر شود، نامشروع تلقی میکنیم.
سازمان خه‌بات انقلابی ملی و اسلامی کردستان- ایران
کمیته‌ مرکزی
٥⁄١٢⁄١٣٨٨ هجری شمسی

هیچ نظری موجود نیست: