۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

فعالیت مجدد خبرگزاری بلوچ نیوز - بلوچنا


خبرگزاری بلوچ نیوز-بلوچنا که جدیدترین اخبار ملت بلوچ و مبارزین را به اطلاع مردم ایران و بلوچستان میرسانید به علت بعضی از مشکلات امنیتی توقیف شده بود فعالیت مجدد خود را مصمم تر از گذشته آغاز نموده است.


از تمام برادران و خواهران و مدیران ویب درخواست میشود در انتشار آدرس جدید خبرگزاری با ما یاری و همکاری نمایند.


آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز - بلوچنا


با سپاس : مدیریت خبرگزاری بلوچنا

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ماتاني دعاانت جندالله
گهاراني سريگ انت جندالله
ائ جنگ انت جنگ آزاتي!
براتان وتي قربان كنان
آزات بلوچستان كنان
مئي جنگ انت گون دشمن بي ننگين