۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

آ‍ژانس خبري تفتان باري ديگر توسط رژيم ولايت دروغ فيلتر شد


آ‍ژانس خبري تفتان باري ديگر توسط ر‍ژم ولايت دروغ فيلتر گرديد و ر‍ژيم ولايت دروغ و جبر و استبداد اين بلندگوي حق را بست تا مردم را با دروغهاي شاخدارش بفريبد غافل از اينكه مردم ديگر به حقيقت دروغين ولايت سفيه و دست پروردگانش پي برده اند و ديگر دروغهاي رژيم براي مردم ارزش ندارد و مردم به هر طريقي كه شده دنبال حق را گرفته و بالاخره به حق و حقيقت دست خواهند يافت.

آ‍ژانس خبري تفتان صداي مبارزان و سرمچاران بلوچستان است و هرگز با چنين برخوردهائي از كار نخواهد ايستاد و با تمام اقتدار به راه مبارزه و تبيين و تشريح حق و ارائه اخبار درست ادامه خواهد داد.
آژانس خبري تفتان نداي حق ملت بلوچ است و با مسدود كردنها و فيلتر شدنها و حملات هكرها و ... از كار نخواهد ايستاد و با تكيه بر پرودگار و عزمي راسخ به راهش ادامه خواهد داد.
آژانس خبري تفتان بزودي آدرس جديدي اعلام خواهد كرد و به فعاليتش در راستاي خبر رساني و تبيين حق و حقيقت ادامه خواهد داد و در حقيقت مسدود كردن و فيلتر كردن ثابت مي كند كه ما توانسته ايم رژيم را شكست دهيم كه با اين همه رسانه وسايت توان مقابله با ما را ندارد و با زبوني و خواري روي به مسدود كردن و فيلتر كردن آورده است.