۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه

نظر کاربر


با سلام .بعد از خبر دستگیری رهبر جنبش توسط مزدوران رژیم همه ایران متاسف ومتاثر از این حادثه ناگوار شد ملت رنج دیده ایران به خوبی حس کرد که جه رهبر فرزانه ای را از دست داد.همه مردم تهران وقتی بنده را میدیدند از امیر عبدالمالک می پرسیدند از دلیر مردی هایش و رشادتش و اينكه چه كسي است؟.بعضی ها با نام امیر تازه فهمیدند بلوچستان جز ایران است وقتي از حمايت رهبرم از جنبش سبز ميگفتم تازه به مبارزات امير عبدالمالك عليه ظلم وحمايت از مظلوم پي مي بردندوفهميدند چه رهبري را از دست دادند .آری امیر عبدالمالک نگین تاریخی بلوجستان بود وی بلوچستان وملت مظلوم اهل سنت را به جهان معرفی کرد.
امروز همه از رشادتهای امیر عبدالمالک سخن میگویند.
خداوند محافظت باد امیر ایران
ظ.محمدزهي- تهران

هیچ نظری موجود نیست: