۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

تشکیل قرارگاه مشترک جنایتکاران


در حالیکه خبرحکم اعدام شش نفر از جوانان بیگناه به جرم « اغتشاش در روز
عاشورا» اعلام شد. خبرگزاری فارس وابسته به سرکوبگران صفوی از
تشکیل «قرارگاه مشترک نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج » خبر داد. اوباشان حاکم چنان

به وحشت افتاده اند که حتی از سایه خود و چهارشنبه سوری

هـم می ترسند و برای جلوگیری ازقیام حتمی

مردم جان به لب رسیده دست به هر جنایتی می زنند

هیچ نظری موجود نیست: