۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

عبدالمالك رهبر انقلابي كه ريشه متجاوزان را از بيخ خواهد كند


عبدالمالك بلوچ رهبر انقلابي بلوچستان در يك معامله ننگين اطلاعاتي بين رژيم ولايت سفيه و ر‍ژيم اسرائيل و امريكا دستگير گرديد و الان تحت شكنجه هاي جنايتكاران ولايت فقيه قرار دارد اما انقلاب عبدالمالكي در جريان است و اين انقلاب مي رود كه ريشه ظلم و ستم و تجاوز و جنايت را بخكشاند.
عبدالمالك دستگير شد اما بي خردان ولايت سفيه بدانند كه انقلاب عبدالمالكي با اقتدار كامل و حتي با سرعتي بيش از پيش در جريان است و اين انقلاب تجاوزگران و جنايتكاران و اشغالگران زابلي را كه مانند صهيونيستها به جان بلوچستان افتاده اند را از صحفه هستي نيست خواهد كرد.

انقلابي كه عبدالمالك پديد آورد هرگز آرام نمي گيرد و آرام نخواهد گرفت مگر با از بين بردن اشغالگران جنايتكاري كه سرزمين و دين و مذهب و ناموس ملت بلوچ را هدف قرار داده اند و آنها بدانند كه آغاز اين انقلاب با روش نرم عبدالمالكي شروع شد اما الان با روش شديد و برنده پيروان عبدالمالك به سرانجام خود خواهد رسيد.
زابليهائي كه جشن گرفته و شيريني تقسيم مي كردند بدانند كه انقلاب عبدالمالكي آنها را به آتش خواهد كشيد و خانه و كاشانه آنها را كه در سرزمين اشغالي بلوچستان ساخته خاكستر خواهد نمود.

زابليها خوب بدانند كه آتش خشم سرتاسر بلوچستان اشغالي را فرا گرفته است و اين خشم با نابودي اشغالگران و متجاوزان و جنايتكار آرام خواهد گرفت و خوب بدانيد كه بسيارند عبدالغفورها و عبدالخالقها و عبدالواحدها كه شما زابليهاي اشغالگر و جنايتكار و متجاوز را راهي جهنم كنند.
عبدالمالك يك نفر نبود و نيست ، يك جوان نبود ونيست ، يك شخص نبود و نيست ، او يك انقلاب است ،او يك تفكر است ، او يك انديشه است ،آري عبدالمالك يك ايدئولوژي است ، يك امت است ، يك ملت است كه بپاخواسته است و قيامش را انجامي جز هلاكت و تباهي متجاوزان و اشغالگران نيست.
امروز حتي كودكان خردسال بلوچ كه از كودكستانها و دبستانها باز مي گردند با سينه اي پر از خشم و نفرت به متجاوزان و اشغالگران باز مي گردند و اين انقلابي است كه هيچ قدرتي نمي تواند اين انقلاب را خاموش گرداند و اگر اين نسل كاملا اعدام گردند همان كودكان آرمانهاي آزادي خواهانه عبدالمالك را جامه عمل خواهند پوشاند و سلطه زابليهاي متجاوز و بيگانگان اشغالگر را از بلوچستان پايان خواهند داد.

سعيد بلوچ از زاهدان

هیچ نظری موجود نیست: