۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

خشم وزارت اطلاعات از اتحاد و همبستگي كامل جنبش مقاومت و پخش اخبار دروغ

به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان در حالي كه جنبش مقاومت جندالله جانشين رهبر را با راي موافق تمامي اعضاي جنبش و همچنين راي موافق تمامي گروههاي جبهه مقاومت برگزيد رژيم ولايت فقيه كه از اين اتحاد وسيع و گسترده خشمگين شده است روي به دروغپراكني آورده است و گمان مي برد كه با نشر دروغ مي تواند به اهداف شوم خود برسد اما دروغگويان در طور تاريخ شكست خورده اند و زيان كرده اند و هرگز دروغگويان موفق نخواهند شد.
اتحاد بي نظير و بي مثال جنبش مايه حيرت رژيم و وزارت اطلاعات شد زيرا سابقه نداشته است كه يك جنبش نظامي چريكي به اين اندازه اتحاد داشته باشد كه در عرض دو روز و بدون حتي يك راي مخالف جانشين رهبر خود را انتخاب نمايند و اين نشانگر رباني بودن و مخلص بودن ياران تربيت شده توسط رهبر است كه چنين فرزنداني تربيت كرده است كه جز به ادامه راه به هيچ چيز ديگر نمي انديشند.
شيطانيان ر‍ژيم ولايت سفيه همه را به كيش خود مي پندارند كه براي بدست آوردن پست و مقام به جان همديگر افتاده اند و مانند سگ به يكديگر حمله مي كنند غافل از اينكه جنبش جندالله يك جنبش ايماني است كه محلي براي مقام طلبي و پست طلبي در هيچ يك از اعضاي آن ديده نمي شود و روزي كه همه مبارزان حاج محمد ظاهر را جانشين تعيين كردند اشك از چشمانش جاري بود و از پروردگار در اجراي اين مسئوليت بزرگ كمك خواست.
جالب است كه گروههاي سياسي منطقه با مشاهده وحدت عميق جنبش و همچنين اخلاص اعضاي جنبش تعجب كردند و همه اخلاص و اتحاد بي نظير جنبش را تحسين نمودند.
وزارت اطلاعات كه فكر مي كرد با دستگيري رهبر جنبش به جنبش ضربه مي زند امروز با جنبشي مقتدر تر مواجه است و با تمام تلاشهاي شيطاني و اطلاعيه هاي تامين حتي نتوانست يك نفر و حتي از متحدين جنبش را جلب نمايد و برعكس اعضاي خانواده برخي از مبارزان كه از سوي وزارت اطلاعات به پايگاههاي جنبش فرستاده شدند تحت تاثير قرار گرفته و از روحيه عظيم و اخلاص سربازان جندالله به شدت متاثر شده اند و اين خود موجب نگراني وزارت اطلاعات و رژيم شده است و پس از اين شكست رسوا آميز الان وزارت اطلاعات به نشر اخبار دروغ روي آورده است تا شايد به زعم باطل به اهداف شومش برسد اما زهي خيال باطل
جنبش چنان مقتدر و تواناست كه نظام را توان مقابله با جنبش در بلوچستان نيست و بهتر است وزارت اطلاعات از گذشته خود اظهار ندامت كرده و دست از جنايت در حق ملت بلوچ بردارد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam
hale shoma
سلام
حال شما چطور است؟
ما كه خوبيم
عرفان ريگي