۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

! "سليمانی ديوا نه: "دستگيری مالك ريگي معجزه‌اي الهي از سوي خداوند بود


سليمانی ديوانه نماينده خامنه ای جلاد در بلوچستان اشغالی در نمايش روز جمعه شيعه يان در دزآپ از توان بالای دروغگويی دستگاههای حکومتی بخصوص اطلاعات رژيم با آب و تاب تعريف کرد. وی که یـک دروغگوی ماهر است در رابطه با اسارت سرمچار عبدالمالک چنين گفت: «دستگيري اين ..... در آسمان يك شاهكار استثنايي دستگاه‌هاي اطلاعاتي ايران بود كه همچون زمين‌لرزه‌اي موج آن تمام جهان را فرا گرفت......دستگيری سركرده گروهك جند ... توسط سربازان امام زمان نشان از برتري اطلاعاتي كشورمان در مقابل كشورهاي قدرتمند جهان و منطقه است"....

از آنجائيکه سليمانی از ادامه بقای حکومت استبدادی و مافيايی تهران نا مطمئن است از دستپاچگی چنين ادعا کرد:« دستگيری مالك ريگي معجزه‌اي الهي از سوي خداوند بود كه ...» و اين چنين معامله کثيف و ننگين دشمنان بلوچستان را بر سر تحويل سرمچار عبدالمالک بلوچ " معجزه ا ی الهی" خواند
.
امـا سليمانی حقير و امثال او بدانند که از بخت بدشان بايد بسـاط شان را جمع کرده و از صحنه تاريخ محو شوند. زيرا مقتدرترين حکومتهای استبدادی در تاريخ بشريت محکوم به فنا شده اند چه رسد به حکومت منفـــوررافضی ها ، دروغگوهای حرفه ای و مافيای سپاه و اطلاعات که با جهالت ، پستی و ذلت کشوری را به لبه پرتگاه ورشکستگی اقتصادی و بحرانهای عميق اجتماعی سوق داده اند. کشوری که در نتيجه سياستهای نژاد پرستانه حکام سفاک وفاسد تهــران در حال فروپاشی از درون است.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

اين كشورهايي كه سعي مي كنند سرداران ما را دستكير كنند و از بين بردن بخدا فقط و فقط دين خدا را تاييد مي كنند،يعني خدا دينش را براي آنها تاييد مي كند.با ريختن خون عزيزان ما جندالله تاييد مي شود .اين نهضت جندالله بايد زنده بماند و زنده ماندنش به اين خون ها نياز شديد دارد.اي خامنه اي ضحاك ما را هم بكش ،ملت بلوج بيدارتر مي شود .ما از مرك نمي ترسيم جون معلم ما عبدالمالك بوده و اين درسها را خوب به ما ياد داده است يا بهتر بكويم آنها را بر روي سينه يمان هك كرده است. اين دليل عجز و ناتواني شماست كه در سياهي شب مجاهدان اسلام را مي رباييد.براي اينكه باطل هستيد و فقط براي اينكه حق را از بين ببريد.اما اين را بخاطر بسباريد كه همانكونه كه امير جان فرمودند جندالله با ترور و از بين بردن از بين نمي رود بلكه فقط و فقط جندالله تاييد مي شود. طاج‏_‏‏_‏ ف ب

ناشناس گفت...

شما رو بخدا نكاه كنيد زمامداران ما جه اشخاصي هستند هم از نظر شكل و علم و .... . هي هي كجايي عبدالماك كه بيايي و ببيني جاي ملازاده ها و شه بخش زهي و ريكي ها و بلوج ها و..... رو جه كساني كرفتن مكه همين بلوج ها نبودن كه قبل از جندين هزار سال بيش براي اولين بار جشم مصنوعي انسان ساختن مكه توي همين شهر سوخته نبود كه همراه با فسيل هاي انسان وسايل جراحي بود ،مكه .... . ولي مي خوايم الان به اين مفتخوران خامنه اي بكيم كه دوران تون به سر رسيد و ان شاء الله قطعأ )به قول اميرجان <<ان شاء الله آ روج نزديكن‏<‏‏<‏‏( آن روز نزديك است كه جوانان ما سرزمين خودشون رو خودشون اداره كنند .ان شاء الله ثم ان شاء الله طاج _ف ب

ناشناس گفت...

ديوانه نگو,بگو جنايتكار.