۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

اعترافگیری سیاستی کهنه

شب پنج شنبه 6 دیماه 1388رژیم جمهوری اسلامی اقدام به پخش اعترافات رهبر جنبش مقاومت مردمی نمود .البته رژیم هر کس را که دستگیر می کند اقدام به اعترافگیری از وی نموده و آن فرد نیز باید خواسته ای ماموران اعترافگیر و سخنانشان را تایید کنند .
البته با توجه به شکنجه های بسیار طاقت فرسای روحی و جسمی که حتی تصور آن نیز برای کسانی که زیر شکنجه ها قرار نگرفته اند مقدور نیست و همچنین مواد شیمیایی که بر روی اعصاب و روان تاثیر بسیار مخربی داشته و باعث می گردند تا فرد بدون اراده خود سخنانی در مورد کارهایی که نکرده بگوید و مانند به خلسه بردن مردم توسط برخی از دانشمندان فردی که حتی زیر بدترین شکنجه ها دوام آورده و لب به سخن نگشوده به اعمال نکرده اعتراف می نماید از این موارد در مورد ابطحی و عطریانفر و سایر زندانیان سیاسی اصلاحات بسیار شاهد بوده ایم و در مورد بلوچ و اهل سنت که تنهایند و حامی خاصی ندارد اوضاع به مراتب فجیع تر از موارد فوق است .
لذا با توجه به پیشینه رژیم همگان منتظر پخش چنین اعترافاتی بودند همه می دانند در این اعترافات باید مانند همیشه فرد بسته به نوع جرم و اعتراف ظاهر ش مثل غربی ها باشد یا مثل اعضای گروه طالبان ریش دارند و سبیل را زده اند همچنین فرد معترف به همکاری گسترده با به اصطلاح دشمنان رژیم یا بهتر بگویم همه دشمنان رژیم همچون آمریکا و انگلیس و عربستان و پاکستان و صد البته القائده و طالبان نیزاعتراف کند البته اعتراف کننده اکنون از کارهایش نادم !! گشته ! و از مردم معذرت می خواهد !!!(لازم است بدانید خود رژیم که در دستگیری صدام و قتل بیت الله محسود سقوط طالبان با آمریکا و انگلیس و پاکستان همکاری نمود از این گناه بزرگ یعنی همکاری با این کشور ها مبراست !! )
حال به چه طریقی این همکاری ها صورت گرفته در سناریویی که گردانندگان این نمایش جنون آمیز می نویسند توسط فرد معترف بازگو می گردد اما رژیم بداند با این سیاست کهنه و نخ نما شده هیچ خللی در راه و اراده جوانان بلوچ پیش نیامده و آنان بهتر می دانند رهبر عزیز جنبش در چه شرایطی این سخنان را بزبان آورده در شرا یطی که اگر خود احمدی نژاد را در آن شرایط قرار می دادند اعتراف می کرد که آریل شارون است . پس بیهوده به خود زحمت ندهند چراکه برای این ملت امیر عبدالمالک یک اسطوره بوده و پس از پخش نمایش مضحک وزارت اطلاعات و اعترافگیری نیز اسطوره خواهد بود
س-میربلوچ زهی از خاش

هیچ نظری موجود نیست: