۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

عبدالمالک یک ایدئولوژیست

لبخند شیر مرد بلوچستان در بند و اسارت که نشانگر اوج شهامت و عظمتش است.
پایدار باشی رهبر عزیزم
الله همراهت باد
به نام او که آفرینش زنده بدوست

رژیم جهل و جور وای خامنه ای ملعون بدان آری بدان که با اسارت گرفتن رهبر انقلابی بلوچستان هرگز نمی توانی روحیه آزادگی را از فرزندان بلوچستان بگیری

رهبر انقلابی بلوچستان کوچکترین درسی که به مردمش و همه مظلومان جهان داد این بود که همانا انسان آزاد خلق شده و آزادی و آزادگی حق مسلم و سرشت اوست

عبدالمالک شاید برای شما یک شخص بود ولی او یک شخص نبود و نیست او یک ایدئولوژیست ایدئولوژی قرن بیست و یکم

ایدئولوژی که ثابت کرده است خواستن توانستن است

ایدئولوژی مردم مظلوم زمان

ایدئولوژی که همچون ابراهیم نشان داد که بت بزرگ نیز یک بت است همچون باقی بتان حال تفاوتی ندارد نامش خامنه ای باشد یا فرعون یا نمرود

دهل و سرنایت ای خامنه ای سفاک دوامی نخواهد داشت و این را خودت هم به درستی میدانی که اسارت رهبر آزاده بلوچستان عزم فرزندان بلوچستان را در راه مبارزه و رسیدن به سرمنزل آزادی و سعادت بیش از پیش نموده است آنان عاشق گلوله شما هستند تا به دیدار پرورگارشان بشتابندفرزندان بلوچستان آنچنان بر کاخ پوسیده تو خواهند تاخت و آنگونه آن را در هم خواهند کوبید که تو و مزدورانت بدانید عبدالمالک یک نیست و نام یکایک فرزندان این سرزمین عبدالمالک است

عبدالمالکهایی که حتی در بستن بمب بر خویش برای در هم کوبیدن دژخیم بر هم سبقت می گیرند

پس منتظر نباش فقط ببین

یک عبدالمالک بلوچ

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ايدئولوژي عبدالمالك ريگي قيام خواهد كرد/ بررسي موضوع دستگيري عبدالمالك ريگي و آينده حركت هاي سياسي نظامي بلوچستان/عبدالسلام حسين بر/آدرس: www.hosseinbor.blogfa.com

ناشناس گفت...

ايدئولوژي عبدالمالك ريگي قيام خواهد كرد/ بررسي موضوع دستگيري عبدالمالك ريگي و آينده حركت هاي سياسي نظامي بلوچستان/عبدالسلام حسين بر/آدرس: www.hosseinbor.blogfa.com