۱۳۸۸ اسفند ۴, سه‌شنبه

دیکتاتورها از مقاومت ها و از نه گفتن ها هراس دارند !


ستم ، خشونت ،تحقیر همیشه باز تولید میشوند . هر چند که این ستمها دولتی و سازماندهی شده باشند یا نه !

پیروزی و حق همیشه در جانب فاتحین و قدرتمندترها نبوده است ، اما میتوان گفت قلب حقیقت و واقعیت ها همیشه از سوی قدرتمندترها صورت گرفته است تا به نحو هر چه آشکارتری بتوانند به سرکوب معترضین و نه گوها ، به سرکوب مقاومین تا سرحد نابودی آنها بپردازند .

نیروهای سازمانیافته و تسلیحات و غیره میتوانند ترس و وحشت در دل هر بنی بشری ایجاد کنند ، اما این ترس نمیتواند ابدی باشد . زندگی در سایه ترس انسانها را به شجاعت میخواند و کسانی که به ندای هل من مبارز ستمگران لبیک گفته و با آن در می افتند ، حماسه سرایان مردم و دوران خویش خواهند بود .

نه گفتن و مقاوت رو در رو با ستمگران ، همچون شمع و یا مشعلی است که در تاریکی افروخته شود . آنچنان بیم و هراسی در دل دیکتاتورها ایجاد مینماید ، که آرامش آنها را بر هم زده و برای حفظ اقتدار خویش از هیچ جنایتی دریغ نمیکنند ( آنچه در بلوچستان هم اکنون جریان دارد ، مصداق بارز این گفته هاست ) .

اگر جوانانی از نسل رستم و سهراب ها ، از نسل میر کمبر و « هَـمـّــَل » ها ، از نسل چاکر و گوهرام ها ، از نسل مقاومین و مشعلداران راه آزادی در بلوچستان ، به ستم پیشگان و حواریون آنها ، نه گفتند و بر آنها درس انسانیت و عشق خواندند ، اگر مهرنهادها ، از مهر و انسانیت سخن گفتند ، اگر محمدگل ها ، زردکوهی ها ، گمشادزهی ها ، ناروئی ها ، سربازی ها ، اشکان ها ، محمدی ها ، سارانی ها ، ستوده ها ، نورایی ها ، ریگی ها ، رئیسی ها ، بامری ها ، حسین برها ، کبدانی ها ، دهمرده ها ، ملا زاده ها ،درزاده ها ، وفائی ها ، قنبر زهی ها ، سهرابی ها ،شنبه زهی ها ، زین الدینی ها ، امیری ها ، سرابندی ها و ... از حدیث عشق و انسانیت سرودند و سخن گفتند ،سرشان بر بالای دار رفت ، یا با سربهای آتشین پاسخ شنیدند ،

اما در عوض ترسی جانکاه را در دل ستم پیشگان و حواریون آنها کاشته اند ، که آنها را بسیار جبون ساخته است ، رنگهای استتار قدرت آنها را شارانده است ، مردم را به پوشالی بودن قدرت ستم پیشگان بشارت گردیده است .

تا هنگامی که ستم و ستمگری پا را بر حلقوم خلق و کسی نهاده باشد ، نه گویان و مقاومین بوده و خواهند بود ، خواه بنام مهرنهاد و خواه بنام عبدالمالک ریگی و ...

مدتهاست که آب به داخل لانه خواجگان نفوذ کرده است ، دیوار ستم در ایران و حاکمیتش مدتهاست که از خون شهیدان و صدای نه گویان خیس و تِرک برداشته ، همه خواهان فرو ریزی این دیوار ستم هستند .

کسانیکه دست ناپاکشان به سوی هواپیماهای مسافربری دراز شده و میشود ، میبایست درپیشگاه افکار عامه بین المللی پاسخگوی نوع جدید ترور و مردم ربایی خویش باشند و اگر این حرف صحت داشته باشد که عبدالمالک ریگی را از هواپیمایی در حال پرواز پائین کرده و ربوده اند ، باید عکس العمل فوری نشان داد .

آزات بلوچ
پهره

۴۰ نظر:

ناشناس گفت...

وقتی که بعد از 4 سال از خارج به شهر سراوان شهر کودکیم امدم واقعا فهمیدم که به بلوج هیچ ارزش و اهمیتی قایل نیستند نه در ادارات به من احترامی می شد نه وقتی ماموران رشوه خوار راه را بسته و مردم را اذیت می کردند و حالا که در کشور ... زندگی می کنم بخدا قسم احترام و عزتی برام و برای همه قاعلند که من حاضر نیستم به سراوان تا زمانی که این حکومت نا لایق است بیام

ناشناس گفت...

ایا کسی نیست که بگه چرا عبد المالک ریگی مرتک این کار ها شد ؟؟؟؟؟
خوب واضحه چون حکومت ما حکومتی است که در ان عدالت اجرا نشده و مردم تحمل ندارند واقعا کسی هست که قلبا از این حکومت راضی باشهههههههههههههه

ناشناس گفت...

من برای حکومت ایران متاسفم که بعد از نه سال که ان هم توسط کسایی دیگه به رهبر واقعا شجاع و دلیر ایران دست یابد که ان را پیروزی بزرگ می نامد واقعا خاک تو سرش که بعد از نه سال به خود اینچنین افتخاری را می ده که بگه پیروزی به این نگاه کنید که عبد المالک مثل مرد با چهره ای خندان از هواپیما می یاد

ناشناس گفت...

این است فیلمش در youtube

http://www.youtube.com/watch?v=6SRPPq1CYuA

بلوچ گفت...

به هر طريق ممکن برای قدرتمندتر شدن جنبش بلوچستان تلاش کنيم. نگذاريم تا زابليهای نمک نشناس و فارسهای بيگانه بر جنازه هايمان ديوانه وار برقصند.

اگرچه قهرمان ملی بلوچستان در دست فاشيستهای حاکم اسير است اما جنبش به پيش خواهد رفت. نبايد به فارس، پنجاپی، افغان ها و جاسوسان سيا و انگليس اعتماد کرد. همه در دشمنی با بلوچ و بلوچستان مشترک هستند. بهترين و مطمئن ترين حاميان سرمچاران، مردم وفادار بلوچ و کوههای استوار بلوچستان هستند.

بلوچ گفت...

به زبير

از بلوچستان حمل کلمتی و ميرکمبر حرف می زنم نه از کوير سوزان يزد.
از دريای پهناور بلوچستان می گويم نه از اصفهان قحطی زده.
از سرزمين دوست محمد و دادشاه می گويم نه از کوير نمک.
بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است نه به بيگانگان فارس و غارتگران فاشيست. بيگانگان خونخوار بايد سرزمين بلوچستان ترک کنند و به کويرهای اجدادی شان در يزد و اصفهان برگردند.

بلوچ گفت...

شماها از شکستهای تاريخی لشکريان مغول، اسکندر يونانی و قاجاريان در بلوچستان درس نمی گيريد. شايد تقدير اين چنين است که شما نيز خودتان ضربه تلخی تجربه کنيد و مانند سربازان و مزدوران پارسی در لشکر اسکندر يونانی دمتان را بر کولتان گذاشته و فرار را برقرار ترجيح دهيد.

بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است نه به بيگانگان فارس و غارتگران فاشيست.

بلوچ کوم ءِ سرمچارءُ مزاربيمیں عبدالمالک گفت...

بلوچ مکئيـں ماتـاں سدانی سد عبدالمالک رودينتگ


پاکستان ءِ رستریں پنجاپی يان ءِ بلوچ کشیں چاروگی اداره يان ءُ اسلام آباد ءِ بلوچ دژمنیں هکومت، پرنگی چگلاں ، هورگـوں اوگانستان ءِ زرپرستیں چاروگا نی همکاری ءَ
سروک عبدالمالک دستگر ءُ تهران ءِ چگلی اداره ءُ انسان دشمنيں مافيايی سپاه بزاں ايرانی فاشيستانی دست ءَ ديگ بوت

رستریں ايرانی ءُ جلاديـں پنجاپی ياں، اوگانستان ءِ زرپرستیں چاروگا ن ءُ پرنگی چگلاں گوں اے تروريستی کارءَ پيش داشت که بلوچ دژمن ءُ ميان استمانی تروريست انت.

اگاں چه بلوچ کوم ءِ سرمچارءُ مزاربيمیں عبدالمالک ماں رسترانی کورچاتاں بنديگ بوت بلے بلوچ کوم ءِ تاريخی جد ءُ جهد په آزاتی ءُ وتی هکانی گــِرَگ ءَ هچبر نه اوشتيت ءُ بلوچ مکئيـں ماتـاں سدانی سد عبدالمالک رودينتگ

بلوچ گفت...

آخر مشکل کار همينجاست. در کوير يزد و اصفهان قحطی زده خبری از پخش شيرينی نيست. اين سرزمين غنی بلوچستان است که برايتان شهد ءُ شکر دارد اما مطمئن باشيد که اين وطن ( بلوچستان) متعلق به مردم بلوچ است.

بلوچ گفت...

حق طلبی و عدالتخواهی را در مکتب اسلام آموخته ايم. آيا می دانيد که از سال ۱۳۰۷ هجری شمسی تابحال چه ظلمهایی بر مردم بلوچ روا داشته اند؟ آيا خبر داريد که چند هزار جوان و پير بلوچ به شهادت رسيده اند؟ آيا از يتيم شدن دهها هزار کودک بلوچ در اين هشتاد سال سياه خبر داريد؟ آيا از سوگواری دهها هزار مادر و خواهر بلوچ با خبر هستيد؟
اگر به اشغالگران فارس و زابليهای نمک نشناس به زبان خودشان گفته می شود که بس است. گورتان را از وطنمان ( بلوچستان) گم کنيد سخنی برخاسته از تجربيات تلخ هشتاد ساله اسارت مان است. نمی خوايم برده و توسری خور مشتی اوباش باشيم چون قبول بردگی با روحيات ملی مان و فرهنگ و تمدن اصيل بلوچی در تضاد است. حقوق انسانی مان را در سرزمين خودمان می طلبيم.
آيا شنيده ايد که حتی يک بلوچ ادعای مالکيت بر کوير يزد و يا کوير خراسان را داشته است؟ در حاليکه زابلی نمک نشناس و اشغالگران زياده خواه برای غصب زمينهای باهوکلات و دشتياری نيز سند سازی کرده اند حالا وضعيت در دزآپ و زابل که جای خود دارد.
بايد اين مهمانان ناخوانده گورشان را از خانه ما گم کنند. مگر هنوز برايشان کافی نيست. طی هشتاد سال سياه و طولانی
بدتر از مغول هجوم آورده اند، کشته اند، سوخته اند، برده اند و حالا بايد گورشان را از بلوچستان گم کنند. مگرقهرمان ملی بلوچستان عبدالمالک بلوچ غير ازاين چيز ديگری می گفت؟

بلوچ گفت...

به ناشناس ۳۱

اجساد شهيد دادشاه و برادرش شهيد محمد شاه در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی پس از شهادت به پهره آورده شده و روی حصيری خونين به نمايش گذاشته شدند. نمايش اجساد پاک شيرمردان بلوچستان هيچ کمکی به غارتگران فاشيست فارس نکرد. دادشاه شد قهرمان ملی بلوچستان و ميليونها لعنت و نفرين نصيب محمد رضا شاه خائن.
اگر بخواهيد يا نخواهيد عبدالمالک صدای حق طلبانه مردم بلوچ بود. صدايی که با اسارت و شهادت وی بلندتر، رسا تر و کوبنده تر خواهد شد.

بلوچ گفت...

اگرچه آی. اس .آی. پاکستانی ها و ماموران سيا بهمراهی افغانی های پول پرست عبدالمالک را تحويل رژيم فاشيستی ايران دادند اما مبارزه ملی ـ مذهبی مردم بر عليه اشغالگران فارس و برای تحقق آرمانهای ملی بلوچ ادامه خواهد داشت.
رژيم مافيايی آخوندی در تهران همانند مافيای پوسيده سلطنتی رفتنی است . مطمئنا مردم بلوچ پيروز خواهند شد و بلوچستان به صاحبان اصلی آن تعلق خواهد گرفت.

ابویونس گفت...

تقدیم به رهبر عزیزم امیر عبدالمالک بلوچ(حفظه الله)
السلام ای رهبر فرزانه آزادگان
السلام ای یوسف کنعان ما یعقوبیان
همچو شمس کردی منور این دیار پر زغم
ماه تابان دیارم رانده ای از ما ستم
قلب شیطان گشته محزون از وجودت ای امیر
نعره هایت می خورد بر قلب یارانش چو تیر
با جهاد حق علیه باطل اسلام نما
کرده ای مسرور قلب سرور ما مصطفی(ص)
حامی اصحاب احمد ای امیر جان نثار
عایشه آن مادرمان بر تو دارد افتخار
تا که آیی سوی میدان ای امیر و رهبرم
بوی فاروق آوری با خود الا ای سرورم
نعره هایت همچو حیدر می ستاند جان کفر
شهسوار کربلا هست اسوه ی ایمان تو
بوی توحید محمد(ص) می دهی همچون حسن
یکه تازی در میادین ای گل شیرین سخن
آفرین باد بر شما ای شیر مردان جوان
جنبش شیران اسلام باد همیشه جاودان
آری این بود روح زندگی تاریخ اسلام اما نمی دانم چرا مادرم امروز از آینده فرزندیکه به خاطر خدا وپیامبر پرپر می شود وجام شهادت واسارت می نوشد بیم داری
خلاصه اگر معتقدیم مرگ یک بار است پس بهتر است زندگی در راه خدا،پیامبر،کتاب وامت اسلامی قرار گیرد تا گرامی و جاودانه بماند.درود وسلام خداوند نثار کسانی باد که به ندای سروش آزادی(اذااستنفرتم فانفروا)وهنگامی که برای جهاد خروج درراه خدا دعوت می شوند لبیک می گویند.
راهت را با جان و دل ادامه می دهیم امیرجانم
دوستدار شهدای جندالله

ناشناس گفت...

شما كمي به جنايت اخوندا نكاه كنيد كه هر كس از حق حرفي بزنه فورا خفش مي كنند ايا عبد المالك جوابي براي انها نبووووووود

ناشناس گفت...

كسايي كه ميكن ما سني و بلوج هستنيم و به عبدالمالك توهين مي كنند دروغ مي كند اونا زابلي به اسم بلوج نظر مي زارند تا شك بوجود بياورند

چنگیز خان گفت...

ای شعیان جوجه را آخر پاییز مشمارن به شما یک درسی خواهیم داد که تا عمر فراموش نکنید هفت جدتان را برای رهبر عزیزم امیر عبدالمالک جان خیرات می کنم

گرگین بلوچ گفت...

هنوز یک نفر را گرفتن هزاران نفر دیگر هستند که انتقام خون رهبر عزیزم امیر عبدالمالک جان را بگیرند
زنده باد بلوچستان و مجاهدان بلوچستان

دختر بلوچستان گفت...

بسم الله الرحمن الرحیم

ای زابلیها ی حرامزاده چرا با اسم بلوچ و سنی نظر می دین..
اگر مردین با اسم نجس خودتون یا همون زابلی کثافت بنویسید تا دو روز پیش جرات گفتن این گه ها رو نداشتین
از ترس
((رهبر عزیزمان جانم ناقابلم فدایش شود امیر عبدالمالک بلوچ حفظه الله و رعاه))
امروز می بینم که نترس شدین ولی زهی خیال باطل زهی خیال باطل امروز همه ملت بلوچستان همه عزیزان بلوچم عبدالمالک هستند و این خوشی شماها سر انجامش هلاک شدن شماهاست انشاءالله که به همین زودی به حکم الله شماها را نابود خواهیم کرد..
الله نگهدار رهبر عزیزمان باشد..

ناشناس گفت...

با کشته شدن عبدالمالک بجز جنگ فرقه ای هیچ سودی برای این استان نداره بهتره اعدامش نکنن بزارن تو زندون بمونه من برای آینده منطقه نگرانم چون همین بقول شما بیسوادا و خصوصا بیکارا بلوچستانو بهم میریزن و باور کنید عبدالمالک بود که جلوی جنگ فرقه ای رو گرفته بود

یم دلسوز این استان

ابومصعب گفت...

ای مزدورهای جیره خوار بدبخت
امیر برای من و شما جان داد
زندگی کرد ولی شما اینقدر بی عرضه هستید
خدا لعنتتون کنه
به امید الله پرچمی که امیر عبدالمالک برافراشت هرگز بر زمین نخواهیم نهاد
جالبه برام
خودشون با چند تا اسم پست میدن و بعد دست پیش میگیرند پس نیوفتند وطن فروشاان رافضی

بلوچ گفت...

حق طلبی و عدالتخواهی را در مکتب اسلام آموخته ايم. آيا می دانيد که از سال ۱۳۰۷ هجری شمسی تابحال چه ظلمهایی بر مردم بلوچ روا داشته اند؟ آيا خبر داريد که چند هزار جوان و پير بلوچ به شهادت رسيده اند؟ آيا از يتيم شدن دهها هزار کودک بلوچ در اين هشتاد سال سياه خبر داريد؟ آيا از سوگواری دهها هزار مادر و خواهر بلوچ با خبر هستيد؟
اگر به اشغالگران فارس و زابليهای نمک نشناس به زبان خودشان گفته می شود که بس است. گورتان را از وطنمان ( بلوچستان) گم کنيد سخنی برخاسته از تجربيات تلخ هشتاد ساله اسارت مان است. نمی خوايم برده و توسری خور مشتی اوباش باشيم چون قبول بردگی با روحيات ملی مان و فرهنگ و تمدن اصيل بلوچی در تضاد است. حقوق انسانی مان را در سرزمين خودمان می طلبيم.
آيا شنيده ايد که حتی يک بلوچ ادعای مالکيت بر کوير يزد و يا کوير خراسان را داشته است؟ در حاليکه زابلی نمک نشناس و اشغالگران زياده خواه برای غصب زمينهای باهوکلات و دشتياری نيز سند سازی کرده اند حالا وضعيت در دزآپ و زابل که جای خود دارد.
بايد اين مهمانان ناخوانده گورشان را از خانه ما گم کنند. مگر هنوز برايشان کافی نيست. طی هشتاد سال سياه و طولانی
بدتر از مغول هجوم آورده اند، کشته اند، سوخته اند، برده اند و حالا بايد گورشان را از بلوچستان گم کنند. مگرقهرمان ملی بلوچستان عبدالمالک بلوچ غير ازاين چيز ديگری می گفت؟

گفت‌وگو با رحیم بندویی، گفت...

مریم محمدی
روز سه‏شنبه چهارم اسفندماه، خبر دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر مخفی تشکیلات نظامی جندالله که تاکنون منشاء درگیری‏های خونین فراوانی در ایران بوده است، همه‏ی اخبار داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار داد.
گروه جندالله تنها گروه مخالف دولت ایران نیست، اما تنها گروهی است که به اقدامات مسلحانه دست می‏زند.

با آقای رحیم بندویی، از فعالان «حزب مردم بلوچستان» در سوئد، در باره‏ی این دستگیری، تاثیرات احتمالی آن و این که اساسا مطالبات مردم بلوچستان کدام‏ها هستند، گفت‏وگویی انجام داده‏ام.

آقای بندویی، وزیر اطلاعات ایران امروز اعلام کرد که عبدالمالک ریگی بدون کمک هیچ کشور خارجی دستگیر شده است. از سوی دیگر سایت متعلق به جندالله اعلام کرده است که این دستگیری با کمک سرویس‏های اطلاعاتی غرب، از جمله سازمان سیا و سرویس‏های اطلاعاتی افغانستان و پاکستان صورت گرفته و آقای ریگی را آن‏ها به دولت ایران تحول داده‏اند.

این در حالی است که دولت ایران همیشه آمریکا و طالبان را به حمایت از جندالله متهم کرده است. شما چه عواملی را در این دستگیری مؤثر می‏بینید؟

می‏توان مساله را به این شکل مطرح کرد که سیستم حکومتی پاکستان همیشه در دست نیروهای نظامی بوده است.

این نیروهای نظامی، با توجه به وضعیت اقتصادی پاکستان، برای تامین امکانات خود و اداره‏ی کشورشان همیشه محتاج کشورهای غربی بوده‏اند.

به همین دلیل زمانی که طالبان شکل گرفت، زیر چتر حمایتی سیستم حکومتی پاکستان بود و امکانات‏اش را از کشورهای غربی تامین می‏کرد.

بنابراین نظام پاکستان برای به دست آوردن امکانات مالی، دست به هر کاری خواهد زد و اگر در این رابطه هم اقدامی از سوی این دولت در قبال دریافت پول هنگفتی صورت گرفته باشد، بعید و دور از نظر نیست. در صورت چنین همکاری‏ای باید سخن از صدها میلیون دلار و شاید هم بیش از این بوده باشد.

ولی در هرصورت امکان رد و بدل کردن اطلاعات در درون پاکستان، به اشکال مختلف میسراست؛ هم خود نیروهای جمهوری اسلامی در آن‏جا حضور دارند و هم یک سری قراردادهای مابین دولت پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، رد و بدل کردن این اطلاعات را قانونی می‏کند. هم این که پاکستان یکی از کشورهایی است که در آن‏جا با پول هرکاری می‏توان کرد.

در نتیجه این امکان که کسانی در این کشور اطلاعاتی را به جمهوری اسلامی منتقل کنند، محتمل به‏نظر می‏رسد و احتمالا از اشکال مختلفی مانند روابط، پول و… استفاده شده است.
عبدالمالک ریگی، هنگام دستگیری توسط وزارت اطلاعات ایران

گروه وابسته به عبدالمالک ریگی موجب درگیری‏های خونین زیادی در بلوچستان شد. فکر می‏کنید تاثیر این دستگیری در آن‏جا چگونه خواهد بود؟

مشکل اساسی‏ای که جمهوری اسلامی الان در ایران و به خصوص در بخش شرقی کشور و بلوچستان دارد، وجود عبدالمالک‏ها نیست. وجود ستم و بی‏عدالتی‏ای است که همیشه در آن منطقه حاکم بوده و هم‏چنان دارد با شدت بیشتری ادامه پیدا می‏کند.

عبدالمالک نباشد، فرد دیگری برخواهد خاست. هم‏چنان که پیش از عبدالمالک هم افراد بسیار زیاد دیگری بودند و می‏توان لیست بسیار بزرگی از آن‏ها نوشت. تا زمانی که ریشه‏ی اساسی حل نشود، تاریخ هم‏چنان تکرار خواهد شد.

حزب مردم بلوچستان چگونه ارتباط احتمالی‏ای با گروه ریگی داشته است و یا دارد؟

حزب مردم بلوچستان یک حزب سیاسی است که خواهان یک سیستم فدراتیو دمکراتیک در درون ایران هست و مبارزه‏ی مسلحانه اصلا جزو برنامه‏اش نبوده و نیست و نخواهد هم بود. ما بر اساس مبارزه‏ی مدنی در تلاش به‏دست آوردن این حق طبیعی مردم بلوچ هستیم. در نتیجه هیچ نوع ارتباط رسمی و یا غیررسمی بین حزب مردم و جندالله برقرار نبوده است.

از طریق عوامل جمهوری اسلامی همیشه تهمت‏هایی به حزب مردم بلوچستان در این زمینه زده می‏شد و حتی برای خود ملاقات‏هایی را تصویر کردند که بین این دو گروه شکل گرفته است. در صورتی که هیچ‏وقت چنین اتفاقی نیفتاده است.

در نتیجه به جرأت می‏گویم که ما یک تشکل سیاسی صرف هستیم. در صورتی که جندالله یک تشکل سیاسی− نظامی با اهداف متفاوت و هم‏چنین استراتژی و تاکتیک‏های متفاوت برای رسیدن به آن اهداف است.

برنامه‏ها و اهدافی که حزب شما برای بلوچستان ایران دارد، چیست؟ فکر می‏کنید مطالبات عمده‏ی مردم بلوچستان در حال حاضر کدام‏ها هستند؟

اولین نکته این است که ایران کشوری کثیرالمله و دارای تنوع فرهنگی زبانی گسترده‏ای است و این واقعیتی است که کسی نمی‏تواند منکر آن شود، مگر این که افرادی بخواهند مانند کبک سرشان را توی برف بگذارند و بگویند کسی را نمی‏بینند....http://zamaaneh.com

عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام گفت...

عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام


ایرانی بلوچوں کی ایک سیاسی جماعت ’بلوچستان نیشنل موومنٹ’ کے ایک سرکردہ سیاسی رہنماء اسماعیل امیری نے جُنداللہ کے سربراہ عبدالمالک ریگی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ایران پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے ’انٹرنیشنل ایوی ایشن لاز’ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود سے ایک طیارے کو اتار کر عبدالمالک ریگی کو گرفتار کیا ہے اور عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔

یہ بات انہوں نے بینکاک میں بلوچ وائس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ایک کانفرنس کے موقع پر بی بی سی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔

انہوں نے مزید کہا کہ عبدالمالک ریگی دہشگرد نہیں ہیں بلکہ ایران میں سنی مسلمانوں اور بلوچوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی بلوچستان میں چالیس لاکھ سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں اور ان میں پچانوے فیصد سے زیادہ آبادی سنی مسلمان ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران بلوچوں پر ظلم کرتا ہے۔

ان کے مطابق عبدالمالک ریگی ایرانی بلوچوں کے نمائندہ ہیں اور وہ ایران کے مظالم کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔

عبدالمالک ریگی کے بارے میں کچھ عرصہ قبل ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں اور الزام لگایا تھا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بظاہر یہ پہلا موقع ہے کہ عبدالمالک ریگی کے حق میں کسی تنظیم کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے۔

تاہم کانفرنس میں عبدالمالک ریگی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔

بلوچ وائس فاؤنڈیشن کے سربراہ منیر مینگل نے دریافت کرنے پر کہا کہ وہ جنداللہ یا اس کے سربراہ کو نہیں جانتے اور نہ ہی وہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے بلوچوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔

اس سے پہلے ایران کے خفیہ اداروں کے وزیر حیدر مصلحی نے کہا تھا کہ جنداللہ رہنماء عبدالمالک ریگی سے تفتیش ان کے امریکی اور دیگر مغربی ملکوں سے تعلقات کو بے نقاب کرے گی۔

انہوں نے الزام لگایا تھا کہ گرفتاری سے چوبیس گھنٹے پہلے ایک امریکی اڈے پر تھے۔

ایرانی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں حیدر مصلحی نے کہا کہ ایران کے پاس مغربی ممالک کی طرف سے ریگی کی حمایت سے ٹھوس ثبوت ہیں۔

’ہمارے پاس اس شخص کے امریکی اور دیگر یورپی اور غیر یورپی ملکوں سے تعلقات کے مضبوط اور ٹھوس ثبوت ہیں۔‘

مسٹر مصلحی کا کہنا ہے کہ ریگی سے تفتیش ان سے امریکہ اور یورپ سے تعلقات کو بے نقاب کر دے گی۔

’تفتیش کے دوران ہم ان کے سامنے وہ شہادتی مواد اور دستاویزات رکھیں گے جن کا انہیں یقین بھی نہیں ہو گا کہ ہمارے پاس ہیں، جس طرح انہیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تفتیش کے دوران وہ ایسے انکشاف کریں گے جن سے امریکہ اور یورپ کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے گا۔‘

ایران کے مطابق ریگی سیستان بلوچستان صوبے میں کئی بم دھماکوں اور دیگر وارداتوں میں ملوث ہیں۔

فارس خبر رساں ایجنسی نے ایرانی انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ریگی کے ساتھ ان کی تنظیم کے دو ارکان بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔فارس کو مقامی عدلیہ کے اہلکار نے بتایا کہ ریگی کو منگل کی صبح گرفتار کیا گیا۔ ’ریگی ابھی انٹیلیجنس کی حراست میں ہیں لیکن جلد ہی انھیں عدالتی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا‘۔

جند اللہ سنہ دو ہزار دو میں قائم کی گئی تھی اور اس کا مقصد ایران کے جنوب مشرق علاقے میں بلوچی اقلیت کی مفلسی کی طرف توجہ دلانا تھا۔

پچھلے سال اکتوبر میں ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں ہونے والے ایک خود کش حملے میں ساٹھ کے قریب افراد ہلاک ہوگئے تھے اور ایران نے عبدالمالک ریگی کی تنظیم جند اللہ کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور پاکستان سے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آور پاکستان سے ایران میں داخل ہوئے تھے۔

پاسدارنِ انقلاب کے زمینی دستوں کے سربراہ بریگیڈیر جنرل محمد پاکپور نے ایرانی حکام پر زور دیا تھا کہ انھیں پاکستان کی سرحد عبور کر کے وہاں موجود جنداللہ کے شدت پسندوں پر حملے کی اجازت دی جائے۔پاکستان کے دفترِ خارجہ نےان الزامات کو مسترد کیا تھا۔

سیستان بلوچستان کے گورنر جنرل کے مطابق ریگی کو ایک دلیرانہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ کارروائی سکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی اور ایرانی قوم کے لیے خوش خبری ہے۔

ناشناس گفت...

balochistan zinda bad ,ma haghemoono migirim hame shoma zabolia bayad az balochistan berid ,berid 2 iran khodetoon .ghab az inke in etefagh biofte jorat nadashtid ke biad nazar bedid kos kesha

دختر بلوچستان گفت...

لعنت خدا بر شما تا قیامت لعن و نفرین خدا و نبی خدا همراه شماست انشاءالله که نه در این دنیا و نه در آخرت روز خوش نبینید به حکم الله شماها نابود خواهید شد با همت ملت بلوچ و گروه جندالله حفظه الله انشاءالله انشاءالله
زابلیها به درک به قعر جهنم واصل خواهند شد به حکم الله

ناشناس گفت...

سلام علیکم برادران حکومت ولایت فقیه را دیدید چه گردوخاکی به راه انداخته بیچاره با مبارزه در خاک بلوچستان نتوانست برادر عبدالمالک را دستگیر یا به شهادت برساند به گروگان گرفتن هواپیمای خارجی درحالی که بدون اسلحه دستگیر شد به خودشان میبالند شما اگر جرات دارید با مقابله او را دستگیر میکردیدامام زمان ولایت قبیه بلاخره شاهکار کرد.عبدالمالک ریگی را به دام انداختند ما همه عبدالمالکیم فکر نکنید خواب راحت به چشمانتان میاد نه منتظر بدبختیهای بیشتری باشید/


قرقیزستان فرود اجباری هواپیمای این کشور در ایران و بازداشت دو نفر از مسافران را تایید کرد
مسئولان هواپیمایی قرقیزستان تایید کرده اند که دو جنگنده ایرانی بامداد سه شنبه یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود در بندرعباس کرده و دو مسافر را بازداشت کردند.
معاون هواپیمایی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد- رادیو آزادی گفت این هواپیما 119 مسافر داشت و از دبی به بیشکک می رفت. او افزود مقام های ایرانی پس از نگه داشتن دو نفر از مسافران، چند ساعت بعد به هواپیما اجازه دادند به راهش ادامه دهد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه شنبه اعلام کرد که عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله و شخص دیگری که همدست او معرفی شد، بامداد سه شنبه در جریان عملیاتی در فضای ایران بازداشت شدند.
محمدبخش عباسی، سفير پاكستان در تهران امروز گفت که اقدامات ایران بدون همکاری پاکستان نبوده اما از توضیح جزئیات خودداری کرد.

ناشناس گفت...

سلام علیکم برادران حکومت ولایت فقیه را دیدید چه گردوخاکی به راه انداخته بیچاره با مبارزه در خاک بلوچستان نتوانست برادر عبدالمالک را دستگیر یا به شهادت برساند به گروگان گرفتن هواپیمای خارجی درحالی که بدون اسلحه دستگیر شد به خودشان میبالند شما اگر جرات دارید با مقابله او را دستگیر میکردیدامام زمان ولایت قبیه بلاخره شاهکار کرد.عبدالمالک ریگی را به دام انداختند ما همه عبدالمالکیم فکر نکنید خواب راحت به چشمانتان میاد نه منتظر بدبختیهای بیشتری باشید/


قرقیزستان فرود اجباری هواپیمای این کشور در ایران و بازداشت دو نفر از مسافران را تایید کرد
مسئولان هواپیمایی قرقیزستان تایید کرده اند که دو جنگنده ایرانی بامداد سه شنبه یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی قرقیزستان را وادار به فرود در بندرعباس کرده و دو مسافر را بازداشت کردند.
معاون هواپیمایی قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد- رادیو آزادی گفت این هواپیما 119 مسافر داشت و از دبی به بیشکک می رفت. او افزود مقام های ایرانی پس از نگه داشتن دو نفر از مسافران، چند ساعت بعد به هواپیما اجازه دادند به راهش ادامه دهد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه شنبه اعلام کرد که عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله و شخص دیگری که همدست او معرفی شد، بامداد سه شنبه در جریان عملیاتی در فضای ایران بازداشت شدند.
محمدبخش عباسی، سفير پاكستان در تهران امروز گفت که اقدامات ایران بدون همکاری پاکستان نبوده اما از توضیح جزئیات خودداری کرد.

دختر بلوچستان گفت...

خداوند شما را لعنت کند
اگر اینقدر نادان و ابله نبودید و کاسه لیس این دولت نبودید الان بلوچستان دست این زابلیهای کافر نبود الان بلوچستان آزاد بود الان رهبر عزیزم امیر عبدالمالک حفظه الله و رعاه پیش همرزماش بود الان ملت بلوچستان در کمال امنیت و آرامش زندگی می کردند الان جوانانی که خونشان به نا حق ریخته شد زنده بودند
اما حیف که یک مشت ابله و نادان هستند که قدر این موهبت الهی رو ( سردار امیر عبدالمالک بلوچ )ندونستند
قسم به ذات الله تا زابلیهارو و دشمنان ملت بلوچستان و دشمنان رهبر عزیزمان را به هلاکت نرسانیم آرام نخواهیم گرفت این یک نظر نیست بلکه این یک هشدار است به دشمنان رهبر عزیزمان حفظه الله و رعاه و گروه جندالله حفظه الله ..
دختر بلوچستان

بلوچ گفت...

عبدالمالک بلوچ شيرمردی با گذشت و مهربان بود و گرنه زابليهای رقاص امروز در دزآپ هلهله نمی زدند.
در انتظار باشيد تا جانشين عبدالمالک بلوچ خواب شيرين اشغالگران
فارس و زابليهای نمک نشناس را در ايرآپ و زابل چنان برهم زند که در تاريخ بلوچستان بی نظير باشد .

ناشناس گفت...

Ma Baloch,haa aknoon bayad kaare khodemoon ro be koneem,saghaay zaboli ra bezaareen ao ao konand.bayad saazmaandhee behtare koneem o damaaree az in zaabolee hay kaseef va gajarhaa dar beyaareem,ke donyaa ebrat begeerad.zende baada sarmachaaraane Balochistaan va sarsabz baad Balochistaane aaazaaad.

ناشناس گفت...

ye commente ghashanig az "dokhtare balochistan" to site emroz sobh bod amma hala peyda namishe..chera pakesh kardin?

ناشناس گفت...

اين است «فرهنگ و تمدن» تان. انتظاری بيش از اين از نوادگان کوروش و خمينی نداريم. حيف که اسم پيامبر اسلام بر خود گذاشته ای.

ناشناس گفت...

با سلام به خدمت مجاهدین و مبارزین راه حق و ثابت قدم در این راه
و ضمن تسلیت به شما بزرگواران به خاطر حادثه بسیار ناگوار و اندوهناکی که برای امیر المجاهدین سردار عبدالمالک پیش آمده .
دوستاه همان اندازه که شما از این حادثه دلخراش ناراحت هستید به همان اندازه ما هم در شهرهای استان و ایران ناراحت و اندوهگین هستیم ولی برادران من شماها نباید به خاطر دستگیری این عزیز آن هدف والایی را که این بزرگمرد در ذهنهای شما مجاهدین و ما مردم بوجود آورده را فراموش کنید ایشان جان خود را بر راه هدفی بس بزرگ و والا قرار دادند و شما عزیزان باید بر این مصیبت وارده صبر داشته باشید اینک جا دارد که از آن سخنرانی حضرت صدیق اکبر (رض) در هنگام وفات رسول الله (ص) یادی بکنیم که فرمودند ((هر کس که محمد را پرستش می کرد بداند که محمد وفات کرده است و هر کس که الله را عبادت می کند بدانید که الله زنده است )) بله برادران من الله هست و هرگز خون هایی که برای آزادی دینش ریخته شدند را ضایع نمی کند پس برادران صبر داشته باشید و به این بیاندیشید که چگونه راه آن امیر عزیز را به لو پیش ببرید و خدا هم انشاءالله با شما هست و خواهد بود
mateen

ناشناس گفت...

حيف كه كه اسم محمد بر خو كذاشته اي و تو داري رد دختر بلوج را مي كيري و رد صد هزار مردم را كه دنبال ازادي از اين حكومت ظالم هستند را جطوري مي كيري من و صد ها نفر از خارج حمايت مردم بلوج را ميكنيم مرك بر حسين برستان و كسايي كه حسين را در جاي خدايي قرار مي دند زنده باد يكتا يرستان

احمدی نژاد سابورچيان يهودی گفت...

دو نفر ازمتهمان به ترور عضو حماس پس ازماموریت به ایران سفرکردند

دبی – العربیه نت

پلیس دبی امروز چهارشنبه 24-2-2010 نام 15 متهم دیگر به شرکت در ترور محمود المبحوح عضو ارشد گروه حماس در یکی از هتل های دبی را منتشر کرد وتاکید کرد دو تن از متهمان پس از پایان ماموریت از دبی به ایران سفر کردند.

با اعلام هویت متهمان جدیدی تعداد کسانی که به شرکت در ترور عضو حماس متهم شده اند به 26 تن رسید.

بر اساس گزارش پلیس دبی 6 نفر از متهمان جدید با گذرنامه بریتانیایی وارد دبی شده بودند ، سه نفر نیز با گذرنامه ایرلندی ، سه نفر با گذرنامه فرانسوی و سه نفر دیگر نیز با گذرنامه استرالیایی به دبی وارده شده بودند.

پلیس دبی پیشتر هویت 11 تن از شرکت کنندگان در ترور محمود المبحوح را منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش دو نفر ازمتهمان به نام های آدم مارکس کورمن و خانم نیکول ساندرا مکابی که گذرنامه استرالیایی داشتند پس از پایان ماموریت بوسیله کشتی ، دبی را به سمت ایران ترک کردند.

گذرنامه های تیم ترور بسیار ماهرانه جعل و تهیه شده بود اما دوربین های هتل ها و فرودگاه دبی سرنخ های قتل را به پلیس داد.

ضاحی خلفان فرمانده پلیس دبی پیشتر تاکید کرده بود که به احتمال " 99 % " این ترور بوسیله موساد انجام شده است اما اسرائیل می گوید هیچ نشانه ای که ثابت کند تل آویو این کار را انجام داده وجود ندارد.

با این حال کشورهایی که شرکت کنندگان در ترور محمود المبحوح از گذرنامه های آنها استفاده کرده بودند سفیران اسرائیل را فرخوانده و ین اقدام را محکوم کرده بودند.

محمود المبحوح از بنیانگذاران گردان عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس بود که گفته مى شود برای خرید اسلحه به دبی رفته بود. اسرائيلى ها مى گویند وی قصد داشت از ایران سلاح و مهمات دریافت کند.

پيروزی سرمچاران گفت...

مافيای مشترک اسرائيل ـ تهران قرقيزها را رشوه کلانی
داد و از
شرکت هواپيمايی آنها خواست تا دروغ ربوده شدن هواپيمای
مسافربری را پس از ۲۴ ساعت تاييد کنند. در حاليکه فرودگاه دبی
با پيشرفته ترين رادار از اين قضيه خبر ندارد.
اين همه دروغ که پاکستان، ايران، افغانستان و امريکاييها دارند سرهم
می کنند سرمچار عبدالمالک بلوچ را به قهرمان اسطوره ای دنيا بدل کرد.

ناشناس گفت...

لعنت بر دروغگو
سربازای سروان آزاد شدند عبدالمالک هیچ بلوچ بیگناهی رو نکشته بلوچی که با اشغالگران فارس همکاری میکند اوغیرت بلوچی ندارد به اون نمیشود بلوچ گفت اینهایی که به دست به درک واصل شدند ولباس بلوچی به تن دارند مخبر بودند و برادران اشغالگران هستند در حادثه پیشین هیچ بلوچی بر اثربمب کشته نشده بلوچها بعد ازانفجار بمب توسط ماموران سپاه به رگبار بسته شدند
چرا چندتا بلوچ نما کشته شدند که حق شان بود
درمورد چندتا بچه بگم که اونا صددرصد دروغ میباشد نمیدونم این عکسارو از کجا آوردن هدفشون مدخوش کردنافکار عمومی و مظلوم نمایی و بد جلوه دادن مبارزان میباشد
حادثه دارزین بم کرمان
بروید از مردم بم بپرسید کارچه کسی بوده صددرصد خواهند گفت کارکاروزارت اطلاعات است و این را هم بگم که دروغهای رژیم را حتی خود اهل تشیع هم میدانند و به آن اعتراف میکنند
درموردتصاویری که ازخوشحالی مردم بلوچ پخش شد ما بلوچی در آن ندیدیم !!! تصویرچندتامعتادرادیدیم که بخاطرمقداری پول ابراز خوشحالی کردند و معلوم بود ازته دل خوشحال نیستند و ازترس این اراجیف را در شبکه های خبری بیان کردند وردرمورد مولاناعبدالحمید بگم که چرا تصویرش را واضح نشون نداند واین را همه میداند که در ایران آزادی بیان به اندازه سرسوزنی وجود ندارد اگربه تصویری که ازمولاناپخش شد توجه کرده باشید آثارغم درچهره ایشان کاملا نمایان بود
هیچ بلوچی از گرفتار شدن یکی از اعضای قومش راضی نیست
انشاءالله تاوان سختی را خواهید پرداخت
پروشت پروش بات ایران زنده باد بلوچستان

بلوچ گفت...

هر جوان بلوچی یک شیر مرد مجاهد است.
دهان ناشناسان مزدور را خرد و خمیر خواهیم کرد.
بزودی خواهیم دید

ناشناس گفت...

درجواب محمد ميكم كه اكر حكومت شما حكومت عدالت بود ما وطنمان را ترك نمي كرديم انشا الله بزودي اين اخوندها نابود خواهند شددددددد

من در كشوري زندكي مي كنم كه عدالت و احترام را براي همه يكسان تقسيم كرده جه سني و جه شيعه جه مسيحي و جه يهودي

مرجان گفت...

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند