۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

کاشت مین به صورت گسترده در مرز بلوچستان با افغانستان و پاکستان


به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان رژیم جنایتکار ایران به صورت گسترده به مین کاری در مرز بلوچستان با افغانستان پرداخته است و طی یک ماه اخیر بیش از صد کیلومتر در این منطقه مین گذاری شده است و گزارشها از شهادت و مجروحیت بیش از ده نفر از افراد منطقه مرزی حکایت دارد و طبق گزارشها دو چوپان در منطقه مرزی رباط که نزدیک شهر زاهدان قرار دارد با برخورد با مین های کاشته شده جان خود را از دست داده اند.
از آنجائیکه شهر زاهدان نزدیک ترین شهر به مرز می باشد پاسداران رژیم وحشت دارند که شاید این شهر هدف حملات موشکی از مناطق کوهستانی اطراف قرار گیرد به همین خاطر تمام کوهستانهای اطراف را مین گذاری کرده اند تا به زعم خود خود را محفوظ نمایند اما این مین گذاریها موجب خشم مردم منطقه شده است و بر نفرت مردم از نظام فاشیست و اتباع زابلیش افزوده است.

هیچ نظری موجود نیست: