۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

توهین به قرآن کریم این بار بازرگانان جمهوری اسلامــــــــــــــــــــــــــی ایران


دووربـیـــن ؛ استفاده از اوراق قرآن کریم به عنوان لفافه جعبه و پوشش کاغذی سیب زمینی های صادر شده از جمهوری اسلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ایران به عراق تاثیر بسیار سوئی در میان مردم کرد زبان عراق داشته است. به گونه ای که در شهرهایی چون ؛ پـنـجـويـن و تعدادی از اهالي روستاهاي مرزي و مردم سليمانيه عراق و شهرهاي اطراف آن، مردم از مسئولان محلی خواسته اند تا روابط تجاری خود با بازرگانان جمهوری اسلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ایرانی را قطع کرده و آنان را تنبیه کنند.به گزارش خبرنگار دووربـیـــن به نقل از جهان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به نام او که آفرینش زنده بدوست
رژیم جهل و جور وای خامنه ای ملعون بدان آرای بدان که با اسارت گرفتن رهبر انقلابی بلوچستان هرگز نمی توانی روحیه آزادگی را از فرزندان بلوچستان بگیری
رهبر انقلابی بلوچستان کوچکترین درسی که به مردمش و همه مظلومان جهان داد این بود که همانا انسان آزاد خلق شده و آزادی و آزادگی حق مسلم و سرشت اوست
عبدالمالک شاید برای شما یک شخص بود ولی او یک شخص نبود و نیست او یک ایدئولوژیست ایدئولوژی قرن بیست و یکم
ایدئولوژی که ثابت کرده است خواستن توانستن است
ایدئولوژی مردم مظلوم زمان
ایدئولوژی که همچون ابراهیم نشان داد که بت بزرگ نیز یک بت است همچون باقی بتان حال تفاوتی ندارد نامش خامنه ای باشد یا فرعون یا نمرود
دهل و سرنایت ای خامنه ای سفاک دوامی نخواهد داشت و این را خودت هم به درستی میدانی که اسارت رهبر آزاده بلوچستان عزم فرزندان بلوچستان را در راه مبارزه و رسیدن به سرمنزل آزادی و سعادت بیش از پیش نموده است آنانی عاشق گلوله شما هستند تا به دیدار پرورگارشان بشتابند
فرزندان بلوچستان آنچنان بر کاخ پوسیده تو خواهند تاخت و آنگونه آن را در هم خواهند کوبید که تو و مزدورانت بدانید عبدالمالک یک نیست و نام یکایک فرزندان این سرزمین عبدالمالک است
عبدالمالکهایی که حتی در بستن بمب بر خویش برای در هم کوبیدن دژخیم بر هم سبقت می گیرند
پس منتظر نباش فقط ببین
یک عبدالمالک بلوچ