۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

پنج ميليـون ( ۵۰۰۰۰۰۰ ) دانش آموز مردودي و بازمانده از تحصيل

سني نيوز:

«همشهري»: با آنكه وزير آموزش و پرورش آمار 4 ميليون دانش آموز مردودي و بازمانده از تحصيل را دروغ خواند اما اخيرا مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي اعلام كرد كه اين آمار حدود 5 ميليون نفر است.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش «چگونگي اصلاح الگوي مصرف در آموزش و پرورش» اعلام كرده است: «در 6 سال اخير نزديك به 5 ميليون نفر از دانش آموزان مردود شده اند كه هزينه هاي مالي، آموزشي، رواني، اجتماعي و خانوادگي سنگيني به دنبال داشته است.»

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود تصريح كرده است: آموزش و پرورش بيشترين نيروي انساني را در بين دستگاه هاي دولتي دارد و سهم قابل توجهي از بودجه جاري كشور را به خود اختصاص مي دهد، با اين وصف آموزش و پرورش تاكنون نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.

مردودي 5 ميليون دانش آموز، عادي است!

از سوي ديگر رئيس كميته آموزش و پرورش كه از نيروهاي آموزش و پرورش است، مردود شدن 5 ميليون دانش آموز را طي 6 سال «عادي» دانست و اعلام كرد: به طور ميانگين سالانه 800 تا 900 هزار دانش آموز مردود شده اند كه سالانه معادل 8 درصد كل دانش آموزان است و اين آمار، طبيعي است.

هیچ نظری موجود نیست: