۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

حق طلبی را از مکتب اسلام آموخته ایم

حق طلبی و عدالتخواهی را در مکتب اسلام آموخته ايم. آيا می دانيد که از سال ۱۳۰۷ هجری شمسی تابحال چه ظلمهایی بر مردم بلوچ روا داشته اند؟ آيا خبر داريد که چند هزار جوان و پير بلوچ به شهادت رسيده اند؟
آيا از يتيم شدن دهها هزار کودک بلوچ در اين هشتاد سال سياه خبر داريد؟ آيا از سوگواری دهها هزار مادر و خواهر بلوچ با خبر هستيد؟ اگر به اشغالگران فارس و زابليهای نمک نشناس به زبان خودشان گفته می شود که بس است. گورتان را از وطنمان ( بلوچستان) گم کنيد سخنی برخاسته از تجربيات تلخ هشتاد ساله اسارت مان است.
نمی خوايم برده و توسری خور مشتی اوباش باشيم چون قبول بردگی با روحيات ملی مان و فرهنگ و تمدن اصيل بلوچی در تضاد است. حقوق انسانی مان را در سرزمين خودمان می طلبيم.آيا شنيده ايد که حتی يک بلوچ ادعای مالکيت بر کوير يزد و يا کوير خراسان را داشته است؟ در حاليکه زابلی نمک نشناس و اشغالگران زياده خواه برای غصب زمينهای باهوکلات و دشتياری نيز سند سازی کرده اند حالا وضعيت در دزآپ و زابل که جای خود دارد.
بايد اين مهمانان ناخوانده گورشان را از خانه ما گم کنند. مگر هنوز برايشان کافی نيست. طی هشتاد سال سياه و طولانیبدتر از مغول هجوم آورده اند، کشته اند، سوخته اند، برده اند و حالا بايد گورشان را از بلوچستان گم کنند. مگرقهرمان ملی بلوچستان عبدالمالک بلوچ غير ازاين چيز ديگری می گفت؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

salam ghahremanan shoja harchand dellhayeman akande az ghamo andooh mibashad vali .......omideman baad azkhoda shoma khoobanid llotfan movazeb khodetan bashid