۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

رژیم جنایتکار ولایت فقیه یکی از بزرگان و معتمدان مخالف بلوچ را اعدام کرد


به گزارش آژانس خبری تفتان رژیم جنایتکار ولایت فقیه در اقدامی بی سابقه یکی از بزرگان و معتمدان ملت بلوچ را که با ساز رژیم نمی رقصید و جزو سرداران درباری نبود نام حاج دادالله مرادزهی را بدون جرم ثابت شده ای اعدام نمود.
طبق گزارشها از خاش که محل سکونت حاج دادلله مرادزهی بود رژیم از این سردار بلوچ خواسته بود که علیه جنبش مقاومت جندالله با رژیم همکاری نماید اما این سردار شیر در برابر این خواسته رژیم ایستادگی نمود و تن به ذلت مخبری و جاسوسی نداد و بالاخره با مقاومت در برابر شکنجه گران که از وی خواسته بودند اعتراف به جرم کند تا آزاد گردد محکوم به اعدام شد و یکم اسفند اعدام شد.
به همین جهت که رژیم بر عکس دیگر اعدامیان که فیلم اعتراف آنها را پخش می کند هیچ اعترافی از سردار دادالله مرادزهی خاش پخش ننمود که نشان می دهد که سردار دادالله مرادزهی هیچ اعترافی نکرده است و بدون هیچ جرمی و فقط به خاطر اینکه برای رژیم مزدوری و جاسوسی نکرد اعدام گردید.
رژیم ولایت فقیه فکر می کند بدین طریق می تواند مقاومت در بلوچستان را سرکوب نماید اما این خواب را سران رژیم باید به گور ببرند و هرگز مقاومت با این اعمال وحشیانه متوقف نخواهد شد و رژیم خواهد دید که چه بلائی سرش خواهد آمد

هیچ نظری موجود نیست: