۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

اهداف رژیم ولایت فقیه از ساخت دیوار حائل در بلوچستان اشغالی


طرح ساخت ديوار حائل از سال 85 بين مقامات ایران قوت گرفت و در سال 86 با افزايش و تشديد عملياتهااز سوي مبارزين جنبش مقاومت جندالله انسداد کامل مرزها در پارلمان رژیم تصویب شد و مبلغ صد ملیارد تومان برای دیوارکشی در بلوچستان تصویب شد که تاکنون 80 کیلومتر مرز بین دو بلوچستان شرقی و غربی با دیوار بتنی جدا از هم جدا شده است و این دیوارها، حدود دو متر ارتفاع دارند و بالای آنها دو ردیف سیم خاردار کشیده شده است و 460 کیلومتر از مرز کانال کشی شده است که آن هم به مثابه دیواری حائل و جدا کننده بین ملت بلوچ ساکن در دو سوی مرز می باشد و این جدا سازی همچنان ادامه دارد تا اینکه به طور کامل دو بلوچستان از هم جدا گردند.

هدف اصلی که رژیم از این کار دنبال می کند جلوگیری از عبور و مرور مبارزین از مناطق مرزی می باشد اگر چه رژیم در محافل خبری بیشتر به موضوع مواد مخدر می پردازد تا از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی کمک دریافت کند اما حقیقت این است که حمل و نقل مواد مخدر از اول انقلاب وجود داشته است و هیچ وقت رژیم برای مقابله با آن به دیوار کشی نپرداخته بود و این دیوار کشی دقیقا پس از آغاز مبارزات در بلوچستان و رشد روز افزون مبارزات و مقاومتها بود که رژیم را وادار کرد به ساخت دیوار حائل پرداخته تا شاید مبارزات در بلوچستان را متوقف نماید همانگونه که اسرائیلیها به همین دلیل به ساخت دیوار حائل در فلسطین اقدام نمودند.

اما در اینجا هدفهای نهان دیگری هم دنبال می شود که رژیم به طور کامل دنبال نابودی ملت بلوچ در سرزمینشان می باشد زیرا که روابط مردم بلوچ در دو سوی مرز موجب حفظ فرهنگ این ملت و همچنین موجب رشد بینش سیاسی ملت بلوچ می شد که این رژیم را به وحشت انداخته است و رژیم با ساختن دیوار می خواهد که ملت بلوچ را از نظر فرهنگی بیش از پیش ذوب در فرهنگ فارسی و مجوسی نماید وبدین صورت فرهنگ اصیل این ملت را از بین ببرد همانگونه که ما شاهد هستیم که فرهنگ بلوچی در بسیاری از نقاط بلوچستان اشغالی از بین رفته است و حتی تحصیل کردگان بلوچ توان نوشتن و خواندن به زبان خود را ندارند و اگر روابط بین ملت بلوچ در سوی مرز تقویت شود این خود بر حفظ فرهنگ تاثیر گذاشته و آنان را از ذوب شدن در فرهنگ فارسی محفوظ نگه می دارد.

این در حالی است که این دیوار بسیاری از مناطق ملت بلوچ را که مردم یک طایفه در آن زندگی می کنند به طور کلی از همدیگر جدا می کند به طور مثال منطقه ماشکیل که با ساختن دیوار حائل حتی بسیاری از خانواده ها هم از همدیگر جدا می شوند زیرا که بسیار هستند خانواده هائی که یک برادر آن سوی مرز و یک برادر این سوی مرز زندگی می کند و این دیوار بین دو برادر جدائی می اندازد و وحدت و یکپارچگی ملت بلوچ را از بین می برد که این خود مخالف با اصول انسانی و بین المللی است.

یکی دیگر از اهداف رژیم از ساخت دیوار حائل وابسته کردن ملت بلوچ به رژیم از نظر اقتصادی می باشد زیرا که ملت بلوچ همیشه از مرز به عنوان منبعی اقتصادی استفاده کرده اند زیرا که رژیم ایران که بلوچستان را در تصرف دارد هیچ گونه تلاشی برای ایجاد منابع اقتصادی در بلوچستان نکرده است و مجبورا مردم به مرز وابسته شده اند و از مرز برای رفع نیازهای اقتصادی خود استفاده می کنند و الان با مسدود شدن مرز و ساخته شدن دیوار حائل مردم از یک منبع اقتصادی محروم می شوند و نیاز و وابستگیشان به متجاوزان بیشتر می شود و باید هر طور شده در راستای اهداف متجاوزان حرکت کنند ورنه از گرسنگی می میرند.

از نظر بین المللی هم دیوار حائل ارزشی ندارد و کاری منافی با اصول بین المللی است زیرا این دیوار یک ملت و یک خانواده و دو برادر و یک سرزمین را به صورتی ناعادلانه از هم جدا می کند و اصلا قابل قبول نیست زیرا مرز در قوانین بین المللی عبارت است ازخطي كه يك سرزمين و يا يك محيط اجتماعي را از سرزمين و یا محيط اجتماعي ديگر، از لحاظ خصوصيات فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي ، نژادي ، مذهبي وبعضی‌ مشخصات ديگر جدا مي سازد و اینجا ما در دو سوی این مرز یک ملت با یک مذهب و با یک نژاد زندگی می کنیم و این دیوار ما را از همدیگر جدا می کند لذا باید در دادگاههای بین المللی پی گیری شود و دروغهای رژیم ایران در این باره افشاء شود.


همچنین این دیوار سبب می شود که آزادي‌هاي شخصي مردم بلوچ در دو سوی مرز از جمله حقوق رفت و آمد، حق كاركردن، حق تعيين سرنوشت، دسترسي به امكانات آموزشي، بهداشتي، درماني و ساير حقوق اوليه و بنيادين مردم بلوچ نقض شود و این خود منافی قوانین بین المللی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: