۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

بای ذنب قتلت ،رویا سارانی شهید توسط آپارتاید زابلی در بلوچستان


رویا رو کشتید
دلهاشکستید
گلهای پرپر برجا گذاشتید
بامرگ رویا , سوری بکردید
سیم و زر خویش افزون بکردید
رنگ سیاهی بردل نشاندید
فانوس دل راخاموش کردید
آن باغ زیبا مصلخ بکردید
صد باغبان رابی خانه کردید
خوان یتیمان غارت بکردید
حدود ساعت ۱۷:۳۰ عصر روز ( چهارشنبه )26 اردیبهشت 86 جنایت هولناکی توسط زابلیهای متجاوز رقم زد که مردم بلوچستان را غرق در عزا و ماتم کرد.
بر اساس گزارشهای دریافتی و مشاهدات عینی گشت نیروی انتظامی با فرماندهی فردی زابلی با نام کشته گر روز چهارشنبه 26 اردیبهشت خودوری پژویی را که حامل یک خواهر و برادر بوده است ، تعقیب می کند.
پسر جوان راننده خودرو که فاقد گواهینامه بوده به علت نداشتن گواهینامه توقف نمی کند و از میدان پرستار به سمت بلوار برق به حرکت خود ادامه می دهد.
این نوجوان که الیاس سارانی نام دارد در حال بازگرداندن خواهر ۱۲ ساله اش که برای امتحانات راهنمایی به مدرسه اش رفته بود مورد تعقیب گشت نیروی انتظامی کلانتری ۱۹ قرار می گیرد.
راننده جوان پس از رسیدن به محل سکونت خود در بلوار برق از اتومبیل پیاده شده و تسلیم می شود اما افسر درجه دار زابلی به نام کشته گر به سمت اتومبیل تیراندازی می کند که در نتیجه خواهر راننده به نام رویا سارانی به شهادت می رسد.و جنایت رژیم فراتر رفت و این قاتل جنایتکار کشته گر زابلی بدون هیچ گونه برخوردی تبرئه شدکسانی که رویاها را به شهادت می رساندند باید منتظر کشته شدن خود و فرزندان خود می بودندمادر رویاها هم داغدیده شدپدر رویا بی رویا شددرد رویا بر دل برادر و خواهرانش نشست
امروز هم روز انتقام است و باید درد ببینند کسانیکه این ملت را درد دادندباید داغدار شوند کسانیکه مادران بلوچ را داغدار کردند و باید کشته شوند کسانی که براحتی می کشتند.
مرگ بر آپارتاید زابلی

هیچ نظری موجود نیست: